Ambulante Compressie Therapie

In deze cursus leer je de basisprincipes van het ACT-zwachtelen. Er zijn verschillende redenen waarom een cliënt ambulante compressie therapie krijgt. Een veel voorkomende reden is bijvoorbeeld oedeem i.v.m. veneus ulcus cruris. De vaardigheden uit deze cursus valt onder de risicovolle handelingen.

Theorie:
Wet Big in relatie tot ambulante compressie therapie
Anatomie en fysiologie circulatiestelsel
Algemene basiskennis rondom ambulante compressie therapie
Complicaties: Preventie en interventies

Praktijkvaardigheden:
1. Zwachtelen onderbeen met korte rek zwachtels
2. Zwachtelen onderbeen met UrgoK2
3. Zwachtelen onderbeen met Juxta-Lite verband

Accreditatiepunten:
Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname
Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname.

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346