CADD-Legacy ® PCA pomp

In deze cursus staat de CADD Legacy® PCA pomp centraal. Er zijn verschillende redenen om medicatie via een CADD Legacy® PCA pomp toe te dienen. Een veel voorkomende reden is medicatie toedienen tijdens palliatieve zorg. De vaardigheden uit deze cursus vallen onder de voorbehouden- en risicovolle handelingen.

Theorie:
Wet Big in relatie tot het gebruik van de CADD-legacy PCA pomp
Anatomie en fysiologie huid en circulatiestelsel
Indicaties / contra-indicaties CADD-legacy PCA pomp
Complicaties: Preventie en interventies

Praktijkvaardigheden:
1. Inbrengen SAF-T-Intima subcutane infuuscanule
2. Instellen CADD-Legacy PCA pomp model 6300
CADD-Legacy ® PCA pomp
Accreditatiepunten:
Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname
Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname.

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346