Diabetes Mellitus

In deze cursus staat het ziektebeeld Diabetes Mellitus centraal. De vaardigheden worden geoefend en afgetoetst met diverse soorten veilige naalden. De handelingen uit deze cursus vallen onder de voorbehouden- en risicovolle handelingen.    

Theorie:

Wet Big in relatie tot bloedglucose meten en insuline injecteren

Anatomie en fysiologie van de huid en alvleesklier.

Indicaties / contra-indicaties toedienen insuline 

Preventie en interventie bij complicaties

Praktijkvaardigheden:

1. Bloedglucosewaarde met bloedglucosemeter

2. Injecteren insuline met voorgevulde (wegwerp) insulinepen

3. Injecteren insuline met navulbare insulinepen

Accreditatiepunten:

Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname

Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname. 

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346