Infuus

In deze cursus staat het inbrengen van een perifeer infuus centraal. Een veel voorkomende reden waarom een zorgvrager infusietherapie krijgt is voor het toedienen van vocht of medicatie. De vaardigheden uit deze cursus vallen onder de voorbehouden- en risicovolle handelingen.

Theorie:
Wet Big in relatie tot het uitvoeren van een venapunctie
Anatomie en fysiologie circulatiestelsel
Indicaties / contra-indicaties venapunctie
Complicaties: Preventie en interventies

Praktijkvaardigheden:
1. Gereedmaken infuuszak en infuusslang
2. Inbrengen canule perifeer infuus
3. Toedienen medicijnen via perifeer infuuscanule met
cassette
4. Aansluiten/verwisselen infuuszak, infuusslang en
connector perifeer infuuscanule
5. Flushen en locken van perifeer infuuscanule
me t NaCI 0,9 %
6. Verwijderen perifeer infuuscanule en infuusslang

Accreditatiepunten:
Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname
Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname.

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346