Injecteren

In deze cursus staan verschillende injectietechnieken centraal. Er zijn verschillende redenen waarom een zorgvrager een injectie krijgt. Een veel voorkomende reden is bijvoorbeeld voor het toedienen van een vitamine B12 injectie. De vaardigheden worden geoefend met diverse soorten veilige naalden. De vaardigheden uit deze cursus vallen onder de voorbehouden- en risicovolle handelingen.

Theorie:

Wet Big in relatie tot injecteren

Anatomie en fysiologie van de huid.

Indicaties / contra-indicaties injecteren

Preventie en interventie bij complicaties

Praktijkvaardigheden:

1. Injecteren subcutaan (huidplooitechniek)

2. Injecteren subcutaan (loodrechttechniek)

3. Injecteren intramusculair (rangeertechniek)

4. Injecteren intramusculair (loodrechttechniek)

5. Inbrengen subcutane infuuscanule met verlengslang

6. Toedienen medicatie via subcutane infuuscanule met

verlengslang (bolus).

Accreditatiepunten:

Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname

Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname. 

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346