Katheteriseren man /vrouw

In deze cursus staat het katheteriseren en blaasspoelen centraal. Er zijn verschillende redenen waarom een zorgvrager gekatheteriseerd moet worden. Een veel voorkomende reden is bijvoorbeeld vanwege urineretentie. De vaardigheden uit deze cursus vallen onder de voorbehouden- en risicovolle handelingen. 

Theorie:

Wet Big in relatie tot het katheteriseren

Anatomie en fysiologie urinewegen

Indicaties / contra-indicaties katheteriseren

Preventie en interventie bij complicaties

Praktijkvaardigheden: 

1. Blaaskatheterisatie bij vrouw, verblijfskatheter

2. Blaaskatheterisatie bij vrouw, eenmalig

3. Blaaskatheterisatie bij man, verblijfskatheter

4. Blaaskatheterisatie bij man, eenmalig

5. Blaasspoelen met spoelzakje via verblijfskatheter

6. Blaasspoelen met spuit via verblijfskatheter

7. Katheterspoelen met harmonicaflacon

8. Controleren balloninhoud verblijfskatheter

9. Verwijderen verblijfskatheter

Accreditatiepunten:

Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname

Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname. 

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346