Medicatieveiligheid

Deze cursus medicatieveiligheid is opgebouwd aan de hand van de ‘veilige principes van de medicatieketen.’ De basiskennis rondom medicatie staat centraal. Als zorgverlener ben je nauw betrokken rondom het medicatiegebeuren van de cliënt. Aangezien het medicatiegebruik over het algemeen bijzonder hoog is, is er ook grote kans op het verkeerd gebruik van medicijnen of het optreden van  bijwerkingen. Je leert op een veilige en verantwoordelijke manier om te gaan met medicatie. De onderwerpen uit deze cursus vallen onder de voorbehouden en risicovolle handelingen.

Theorie:

Wet Big in relatie tot toedienen medicatie

Anatomie en fysiologie van diverse organen t.a.v. medicatieopname

Indicaties / contra-indicaties medicatie toediening en inname

Preventie en interventie bij complicaties

Praktijkvaardigheden:

1. Toedienen medicatie per os

2.  Diverse inhalatietechnieken

3. Toedienen oogdruppels

Accreditatiepunten:

Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname

Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname. 

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346