Nefrostomiekatheter

In deze cursus staat de verzorging van een nefrostomiekatheter centraal. Er zijn verschillende redenen waarom een cliënt een nefrostomiekatheter heeft. Een veel voorkomende reden is vanwege een vernauwing van de urineleider. De vaardigheden die in deze cursus aan bod komen vallen onder de voorbehouden en risicovolle handelingen.

Theorie:
Wet Big in relatie tot nefrostomiekatheter
Anatomie en fysiologie urinewegen
Indicaties en contra-indicaties nefrostomiekatheter
Complicaties: Preventie en interventies

Praktijkvaardigheden:
1. Verzorgen insteekopening bij nefrostomiekatheter
2. Spoelen nefrostomiekatheter

Accreditatiepunten:
Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname
Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname.

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346