Neus-maagsonde en sondevoeding

In deze cursus staat het inbrengen van een neus-maagsonde en het toedienen van sondevoeding centraal. Er zijn verschillende redenen waarom een zorgvrager een neus-maagsonde moet krijgen. Een veel voorkomende reden is vanwege ondervoeding. De vaardigheden van deze cursus vallen onder de voorbehouden- en risicovolle handelingen. 

Theorie:

Wet Big in relatie tot de Neus-maag-sonde en sondevoeding

Anatomie en fysiologie spijsverteringsstelsel

Indicaties / contra-indicaties Neus-maagsonde en sondevoeding

Preventie en interventie bij complicaties

Praktijkvaardigheden:

1. Neus-maagsonde inbrengen

2. Toedienen voeding via neus-maagsonde met pomp

3. Toedienen voeding via neus-maagsonde met spuit

4. Toedienen medicijnen via neus-maagsonde

5. Verwijderen neus-maagsonde of duodenumsonde

Accreditatiepunten:

Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname

Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname. 

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346