PEG-sonde en sondevoeding

In deze cursus staat het verzorgen en verwisselen van een PEG-sonde en het toedienen van sondevoeding via de PEG-sonde centraal. Er zijn verschillende redenen waarom een zorgvrager een PEG-sonde moet krijgen. Een veel voorkomende reden is voor het langdurig toedienen van sondevoeding. De vaardigheden uit deze cursus vallen onder de voorbehouden- en risicovolle handelingen.

Theorie:

Wet Big in relatie tot de PEG-sonde en sondevoeding

Anatomie en fysiologie spijsverteringsstelsel

Indicaties / contra-indicaties PEG-sonde

Preventie en interventie bij complicaties

Praktijkvaardigheden:

1. Verzorgen sonde door buikwand

2. Verzorgen PEG-sonde (eerste dagen na plaatsing)

3. Toedienen voeding via sonde door buikwand met pomp

4. Toedienen voeding via sonde door buikwand met spuit

5. Toedienen medicatie via PEG-sonde

6. Verwisselen PEG met ballonfixatie

Accreditatiepunten:

Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname

Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname. 

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346