Stomazorg

In deze cursus staat het verzorgen van diverse soorten stoma’s centraal. Er zijn verschillende redenen waarom een cliënt een stoma heeft. Een veel voorkomende reden is bijvoorbeeld vanwege een darmoperatie. De vaardigheden die in deze cursus aan bod komen vallen onder de voorbehouden en risicovolle handelingen.

Theorie:
Wet Big in relatie tot stomazorg
Anatomie en fysiologie spijsverteringsstelsel
Complicaties: Preventie en interventies

Praktijkvaardigheden:
1. Verwisselen huidplaat/fistelzakje ééndelig systeem
2. Verwisselen stoma/fistelzakje bij tweedelig systeem

Accreditatiepunten:
Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname
Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname.

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346