Suprapubische katheter

In deze cursus staat het verzorgen en verwisselen van een suprapubische katheter centraal. Er zijn verschillende redenen waarom een zorgvrager een suprapubische katheter heeft. Een veel voorkomende reden is ter ontlasting van de urethrale weg.  De vaardigheden uit deze cursus vallen onder de voorbehouden- en risicovolle handelingen.

Theorie:

Wet Big in relatie tot het verzorgen en verwisselen van een suprapubische katheter

Anatomie en fysiologie urinewegen

Indicaties / contra-indicaties inbrengen suprapubische katheter

Preventie en interventie bij complicaties

Praktijkvaardigheden:

1. Verzorgen suprapubische verblijfskatheter

2. Blaasspoelen met spoelzakje via verblijfskatheter

3. Blaasspoelen met spuit via verblijfskatheter

4. Katheterspoelen met harmonicaflacon

5. Controleren balloninhoud verblijfskatheter

6. Verwijderen suprapubische katheter

7. Verwisselen suprapubische katheter

Accreditatiepunten:

Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname:

Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname. 

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346