Tracheazorg

In deze cursus staat de tracheazorg (basiszorg) centraal. Er zijn verschillende redenen waarom een zorgvrager een tracheastoma/ tracheacanule heeft. Een veel voorkomende reden is bijvoorbeeld ten gevolge van een laryngectomie i.v.m. tumor in het halsgebied. De vaardigheden uit deze cursus vallen onder de voorbehouden- en risicovolle handelingen.

Theorie:

Wet Big in relatie tot de tracheazorg

Anatomie en fysiologie van het ademhalingsstelsel

Indicaties / contra-indicaties tracheastoma / tracheacanule

Preventie en interventie bij complicaties

Praktijkvaardigheden:

1. Uitzuigen trachea via trachea-binnen canule

2. Verwisselen trachea binnen canule

3. Verzorgen tracheastoma en verwisselen canulebandje

Accreditatiepunten:

Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname

Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname. 

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346