V.A.C. Therapie

In deze cursus staat het aanbrengen van een VAC wondverband (negatieve druktherapie) centraal. Een veel voorkomende reden waarom een zorgvrager VAC therapie krijgt is vanwege decubitus. De vaardigheden uit deze cursus valt onder de voorbehouden en risicovolle handelingen.

Theorie:
Wet Big in relatie tot V.A.C. therapie
Anatomie en fysiologie huid
Algemene basiskennis V.A.C. Therapie
Indicaties en contra indicaties V.A.C. therapie
Complicaties: Preventie en interventies

Praktijkvaardigheden:
1. Aanbrengen V.A.C. wondverband (negatieve druktherapie

Accreditatiepunten:
Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname
Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname.

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346