Venapunctie

In deze cursus staat het uitvoeren van een venapunctie centraal. De reden waarom je als zorgverlener een venapunctie moet uitvoeren is voor bloedonderzoek ter stelling van een medische diagnose. Het uitvoeren van een venapunctie de venapunctie is een voorbehouden handeling.

Theorie:

Wet Big in relatie tot het uitvoeren van een venapunctie

Anatomie en fysiologie circulatiestelsel 

Indicaties / contra-indicaties venapunctie

Complicaties: Preventie en interventies

Praktijkvaardigheden:

1. Bloedafname via venapunctie

Accreditatiepunten:

Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname

Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname. 

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346