Wondzorg

In deze cursus staat de wondzorg centraal. Om een wondbehandelingsplan op te kunnen stellen en /of uit te kunnen voeren is kennis over algemene wondzorg van belang. De vaardigheden uit deze cursus vallen onder de risicovolle handelingen.

Theorie:
Wet Big in relatie tot het uitvoeren van wondzorg
Anatomie en fysiologie huid
Algemene basiskennis rondom wondzorg (WCS)
Toepassen TIME / ALTIS model a.d.h.v. casuïstiek en diverse wond-modellen
Complicaties: Preventie en interventies

Praktijkvaardigheden:
1. Wondverzorging
2. Wondspoeling
3. Wondspoelen via katheter
4. Verwijderen hechtingen
Wondzorg
Accreditatiepunten:
Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname
Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname.

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346