Zuurstof en vitale functies

In deze cursus staat het toedienen van zuurstof en het meten van de vitale functies bij een zorgvrager centraal. Er zijn verschillende redenen waarom een zorgvrager zuurstof toegediend krijgt. Een veel voorkomende reden is i.v.m. COPD. De vaardigheden uit deze cursus vallen onder de voorbehouden- en risicovolle handelingen.

Theorie:

Wet Big in relatie tot het toedienen van zuurstof

Anatomie en fysiologie van het ademhalingsstelsel

Indicaties / contra-indicaties toedienen van zuurstof

Preventie en interventie bij complicaties

Praktijkvaardigheden:

  1. Zuurstofcilinder klaarmaken
  2. Zuurstof toedienen via zuurstofcilinder
  3. Zuurstof toedienen via zuurstofconcentrator
  4. Zuurstof toedienen via ambulox
  5. Saturatie meten met finger pulse oximeter
  6. Bloeddruk meten en pols tellen
  7. Uitzuigen oppervlakkig slijm via mond of neus
  8. Vernevelen met vernevelapparaat
  9. Inhaleren medicatie

Accreditatiepunten:

Deze cursus is geaccrediteerd met 3 punten om bij te schrijven in het kwaliteitsregister.

Certificaat / Bewijs van deelname

Cursist ontvangt na afloop een Certificaat / Bewijs van deelname. 

Contact

Mobiel Skillslab

Kerklaan 14A
9341 AV Veenhuizen
(Drenthe) info@mobielskillslab.nl 06-155 682 03

Dagelijks telefonisch
bereikbaar tussen
09.00 en 17.00 uur

Bij het inspreken van de
voicemail bellen wij
zo spoedig mogelijk terug.

KVK: 83278346